Lộc bình gỗ Trắc dây

Cao: 40cm
Bảo hành: 05 năm
Bảo trì vĩnh viễn
Đã sơn PU
Có hóa đơn , xuất xứ