Sập Nu nghiến

Mặt sập là 2 tấm nguyên khối, rộng 1m6, dày 10,5cm, dài 2m45
Yếm sập dày: 7cm
Chiều cao sập: 58cm
Bảo hành: 05 năm
Bảo trì vĩnh viễn
Đã sơn PU
Có hóa đơn , xuất xứ