Tượng Di Lặc gỗ Nu nghiến nguyên khối

Cao: 80cm
Sâu: 70cm
Bề ngang: 80cm
Bảo hành: 05 năm
Bảo trì vĩnh viễn
Đã sơn PU
Có hóa đơn , xuất xứ