Tượng Di Lặc gỗ Thủy tùng vân chuối xanh hàng thân

Cao: 160cm
Sâu: 40cm
Bề ngang: 50cm
Bảo hành: 05 năm
Bảo trì vĩnh viễn
Đã sơn PU
Có hóa đơn , xuất xứ